Легализация

Извършваме легализация – заверки на документи във всички държавни институции и посолства в България.

За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно – български документ да бъде признат в чужбина, той трябва да бъде преведен и „легализиран”. Преводът трябва да бъде извършен от заклет (оторизиран) преводач към агенция за преводи, която има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи. Самото представяне на преведените документи за легализация може да се извърши от което и да е лице, т.е. с цел да си спестите разходи, Вие сами може да занесете преведените документи в съответното ведомство, но, ако желаете, това може да извършим и ние, за да Ви спестим време и формалности.

В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието легализират българските публични актове (документи) със специално удостоверение – „апостил”.

Може да изпратите Вашата поръчката по интернет, а документите по куриер и да получите готовите документи по куриер.

Цената на услугата „Легализация“ включва цената за превода, таксата на съответното ведомство (справка за тарифите за легализация към Министерството на външните работи може да видите тук, а към Министерството на правосъдието – тук) плюс нашия хонорар за куриерската услуга.

Нашите крайни цени и срокове за легализация на различните видове документи може да видите тук.