Копирайтинг

Копирайтинг (Copywriting) услугата представлява най-общо писане на текстове на предварително зададена от клиента тематика. Тези текстове трябва да са уникални, защото копираното вече съществуващо съдържание моментално попада в т.нар. „допълнителни резултати от търсенето” на търсачките. Страниците попаднали там имат статут на информация второ качество. За да не се случи това с текста на Вашия уебсайт, той трябва да има уникално съдържание. За писането на такива текстове е необходима особена компетентност, а също така и познаване на законите на уеб копирайтинга. Предлагаме съставянето на грамотни текстове, лесни и приятни за четене, съобразени с особеностите на Вашата дейност и допринасящи за увеличаването на Вашите продажби.

Ние предлагаме копирайтинг услуги не само за съдържанието на Вашия сайт, но и текстове за дипляни, брошури, флаери, каталози и др.

Текстовете могат да бъдат както на български, така и на всички останали езици.