Редакция, ревизия и корекция на текстове

Редакция, ревизия и корекция на текстове

Тъй като все повече хора владеят чужди езици, често пъти материалите се превеждат от служители на фирмата, които не са професионални преводачи. Но за да стане един преведен текст наистина добър, разбираем и точен, е необходима намесата на професионален преводач, който ще изчете оригинала и превода и ще направи необходимите корекции в термините и стила, правописа, граматиката, пунктуацията, форматирането.
Също така, ако е необходимо, ще направим необходимата предпечатна подготовка и ще добавим картинки, фигури, диаграми, таблици, звук.
Можем да редактираме и превод, който е направен другаде.
Цената се изчислява на стандартна страница, като зависи от необходимостта от коригиране.