Цени

За цени на персонализирани книги вижте тук.

Писмени преводи
Цените за писмените преводи се изчисляват на стандартна страница, като според Българския държавен стандарт една стандартна страница се състои от 1800 символа (включително и интервалите). Цените са различни според сложността на текста и вида на поръчката (обикновена, бърза, експресна), но са изключително конкурентни. За количества и редовни клиенти се правят значителни отстъпки.
Видове поръчки:
Обикновена – до 7 страници на работен ден (т.е. 7 страници за 1 работен ден, 14 страници за 2 работни дни, 20 страници за 3 работни дни и т. н.).
Бърза – от 7 до 10 страници на работен ден + 25% от цената на обикновената поръчка.
Експресна – в рамките на деня или над 10 страници на работен ден + 50% от цената на обикновената поръчка.

Конкретни цени за писмени преводи може да видите тук

Устни преводи
Цените за устните преводи се изчисляват минимално на един час и след това на всеки започнати 20 минути, т.е. ангажимент до 60 минути се таксува като един час, ангажимент от 60 до 80 минути като час и една трета, от 80 до 120 минути като час и две трети и т. н. Всички други разходи за преводача (транспорт, разходи за нощувки, ако се налага и т. н.) се поемат от клиента.
Конкретни цени: Първи час – 40 лв, след това за всеки започнати 20 мин. – 12 лв за консекутивния и 10 лв за придружаване)

Редакция, ревизия и корекция на текстове
Цената се изчислява на стандартна страница, като зависи от необходимостта от коригиране.

Легализация на документи
Цената на услугата „Легализация“ включва цената на превода, таксата на съответното ведомство (справка – тарифите за легализация към Министерството на външните работи може да видите тук), а към Министерството на правосъдието може да видите тук) плюс нашия хонорар за куриерската услуга.

Нашите крайни цени и срокове за легализация на различните видове документи може да видите тук.