Цени за легализация

Вид на документите Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
Дипломи и приложения към тях,
Академични справки
Други документи от учебни заведения
65 лв. / 13 дни 80 лв./11 дни 100 лв. / 9 дни
Общински документи
(свидетелства за раждане, за граждански брак, за семейно положение, за постоянен адрес и др.)
65 лв. / 6 дни 80 лв./4 дни 100 лв. / 3 дни
Документи от Съд
(свидетелство за съдимост, документи с нотариална заверка, пълномощно, декларация, нотариални копия)
65 лв. / 8 дни 80 лв./6 дни 100 лв. / 5 дни
Документи от Агенцията по вписванията
(Актуално състояние и др.)
70 лв. / 8 дни 95 лв./6 дни 115 лв. / 5 дни
Медицински документи
(епикризи, свидетелства от ТЕЛК и др.)
70 лв. / 8 дни 85 лв./6 дни 105 лв. / 5 дни
Документи от НАП 75 лв. / 12 дни 90 лв./10 дни 110 лв. / 9 дни
Документи от НОИ 70 лв. / 8 дни 85 лв./6 дни 105 лв. / 5 дни
Църковни документи 85 лв. / 8 дни 100 лв./6 дни 125 лв. / 5 дни
Документи от МВР и Прокуратурата 70 лв. / 8 дни 85 лв./6 дни 105 лв. / 5 дни
Документи от Министерство на отбраната 70 лв. / 8 дни 85 лв./6 дни 105 лв. / 5 дни
Документи издадени от други държави с Апостил 50 лв. / 6 дни 60 лв./4 дни 70 лв. / 3 дни

ЗАБЕЛЕЖКИ:

* Сроковете са за английски език – за други езици + 1 ден
** Цената на превода на документите се заплаща допълнително според вида и обема на документа и вида на поръчката.

Предлагаме и заверка при Нотариус, като услугата се заплаща допълнително.

Отсъпки за количество:
– за 2 и повече документи отстъпка от 5 лв. на документ;

Последна промяна – ноември 2016 г.