Цени за писмени преводи

 

Вид Английски Испански, немски, френски и руски Турски и гръцки
Типови документи:
– свидетелство за раждане;
– свидетелство за граждански брак;
– свидетелство за съдимост;
– акт за смърт;
– др. подобни.
9,50 9,50 11,50
Дипломи
Академични справки
Квалификация за завършен курс
Други документи от учебни заведения
10,00 10,00 12,00
Пълномощни
Декларации
11,50 11,50 15,00
Дружествени договори
Протоколи
Друга фирмена документация
Нотариални актове
Документи за собственост
13,00 13,00 16,00
Епикризи
Свидетелства от ТЕЛК
Изследвания
Болнични листове
Други медицински документи
14,00 16,00
14,00 (само за испански)
–.–
ОБЩИ ТЕКСТОВЕ 11,00 11,00 14,00
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕКСТОВЕ 15,00 15,00 17,00

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Цените са в лева за стандартна страница, като според Българския държавен стандарт една стандартна страница се състои от 1800 символа (включително и интервалите) от преведения текст.
2. Обикновена поръчка – до 7 страници на работен ден.
3. Бърза поръчка – от 7 до 14 страници на работен ден + 25% от цената.
4. Експресна поръчка – над 14 страници на работен ден + 40% от цената.
5. Отстъпки:
– Над 10 страници – 5%.
– Над 20 страници – 10%.