За лечебни заведения, лаборатории и други организации

Болниците, лечебните заведения, лабораториите и други организации се нуждаят прецизна и професионална комуникация, за да осигурят предоставянето на висококачествени грижи и разпространението на точна информация. Нашият екип от специализирани преводачи и автори осигурява висококачествен превод и услуги за създаване на съдържание, съобразени с уникалните нужди на тези организации.

Специализирани преводачески услуги

Предлагаме комплексни преводачески услуги от английски на български и от български на английски, съобразени с целевата аудитория, съответно пациентите или лекарите и останалите медицински специалисти. Нашият опит включва превод на нормативни документи, научни статии и съдържание на уебсайтове. Гарантираме, че при всички преводи се запазват точността и пълнотата на оригиналните текстове, което улеснява ясната и ефективна комуникация в сектора на здравеопазването.

Професионално писане на материали с медицинско съдържание

Нашите услуги за писане на материали с медицинско съдържание са съобразени с целевата аудитория, т.е. нивото на разбиране съответно на пациентите и широката общественост или на лекарите и останалите медицински специалисти. Предлагаме услуги за писане от името на друго лице (от Ваше име) на български и английски език, като създаваме висококачествено образователно съдържание, текстове на уебсайтове и други материали.

Редактиране на съдържание и езиково редактиране

Осигуряването на яснота и прецизност на медицинското съдържание е изключително важно. Нашите услуги за редактиране на съдържание и езиково редактиране на български и английски помагат за прецизиране на Вашите текстове и подобряване на лесното и ефективното им разбиране при четене. Ние щателно разглеждаме и редактираме Вашите материали, отстраняваме грешките и подобряваме цялостното им качество.

Изготвяне на презентации, инфографики и постери

Ефективната визуална комуникация е от съществено значение за целите на обучението, образованието и презентациите пред специалисти. Ние сме специализирани в изготвянето на професионални презентациии, инфографики и постери на български и английски език. Нашият екип изготвя добре оформени и информативни материали, които представят сложната медицинска информация в лесно разбираем вид.

Предпечатна подготовка и печат

За да подпомогнем разпространението на Вашите медицински документи, предлагаме услуги за предпечатна подготовка и печат. От регулаторни документи до образователни материали, ние можем да осигурим професионално отпечатани документи, които отговарят на Вашите нужди и подобряват имиджа на Вашата организация.