За пациенти

Преводачески услуги за пациенти

Знаем, че медицинските документи са от решаващо значение за Вашето здраве и благополучие. Нашите преводачески услуги обхващат различни документи, като гарантираме ясен и точен превод.

Гарантираме, че преводът няма да звучи непонятно за лекарите, които го четат или, още по-лошо – да бъде преведен неправилно, което за съжаление често се получава при превод от други агенции.
За правилното лечение и най-малката подробност е от значение. А често са ни давали за превод епикризи, вече „преведени” от други агенции, които лекарите не са могли да разберат.
При нас документът Ви ще бъде преведен от лице с медицинско образование, така че да е спазена точната терминология и да са преведени всички характерни съкращения.

  • Епикризи: След престой в болница е важно да се разбере епикризата, в която са описани Вашата диагноза, лечение и проследяване. Осигуряваме прецизен превод.
  • Резултати от образни и лабораторни изследвания: Разбирането на резултатите от образните и лабораторните изследвания е изключително важно за контрола на Вашето здраве. Нашите преводи гарантират точно представяне на резултатите от медицинските изследвания, без езикова бариера.
  • Амбулаторни и болнични листове: Превеждаме амбулаторни и болнични листове, като гарантираме, че можете да представите точни документи на работодатели или други медицински специалисти.
  • Фактури: Фактурирането на медицински услуги може да бъде сложно, особено когато съществува езикова бариера. Нашите преводачески услуги помагат за разбирането на медицински фактури, като гарантират яснота на таксите и плащанията.

Ангажимент за точност и поверителност

Разбираме чувствителния характер на медицинските документи и даваме приоритет както на точността, така и на поверителността. Нашият екип от професионални преводачи има опит в медицинската терминология и гарантира, че всеки превод е точен и надежден. Придържаме се към стриктни протоколи за поверителност, за да защитим Вашата лична здравна информация.