За пациенти

Гарантираме, че преводът няма да звучи непонятно за лекарите, които го четат или, още по-лошо – да бъде преведен неправилно, което за съжаление често се получава при превод от други агенции.
За правилното лечение и най-малката подробност е от значение. А често са ни давали за превод епикризи, вече „преведени” от други агенции, които лекарите не са могли да разберат.
При нас документът Ви ще бъде преведен от лице с медицинско образование, така че да е спазена точната терминология и да са преведени всички характерни съкращения.