За производители и вносители на медицински изделия и апаратура

При преводите се съблюдават съответните терминология, стил и тон и се прави необходимото оформление.

Превод на сертификати, декларации и други документи се оформя като официален, с подпис на преводача и печат за заверка на верността на превода.

Текстовете за уебсайтове и други материали са изцяло съобразени с целите и предназначението.