За фармацевтични компании и ДИО

За да се направи качествен медицински превод, е необходимо не само познаване на медицинската терминология, а и професионално ниво на разбиране на съдържанието. За целта са нужни преводач и редактор,  които имат съответното образование и познания и в двете области – превод и медицина. Ние работим именно с такива специалисти.

Обръщаме нужното внимание на всички детайли. При работата си се ръководим от основното правило, че научната информация трябва да бъде представена така, че да отговаря на нивото на разбиране на целевата аудитория – пациентите и широката общественост, лекарите и останалите медицински специалисти или регулаторните органи.

Работим с всички често използвани файлови формати. Спазваме нужното оформление.