За компании от здравната и фармацевтичната индустрия и ДИО

За компаниите от здравната и фармацевтичната индустрия и договорните изследователски организации (ДИО) изключително важни са прецизността и точността на цялата документация, за да се осигури съответствие с нормативните изисквания, безопасност на пациентите и успешно провеждане на клиничните изпитвания. Нашият екип предоставя висококачествени услуги, съобразени специално с нуждите на такива компании.

Комплексни преводачески услуги

За да се направи качествен медицински превод, е необходимо не само познаване на медицинската терминология, а и професионално ниво на разбиране на съдържанието. За целта са нужни преводач и редактор,  които имат съответното образование и познания и в двете области – превод и медицина. Ние работим именно с такива специалисти. Гарантираме, че при всички преводи се запазват целостта и замисълът на оригиналния текст, като осигуряваме съответствие със строгите изисквания на регулаторните органи.

Професионално писане на материали с медицинско съдържание

Предлагаме услуги за писане на медицински текстове както на български, така и на английски език. Създаваме ясни и научно точни документи и материали за обучение на пациенти. Нашите автори създават висококачествено съдържание в съответствие с регулаторните стандарти и най-добрите практики.

Редактиране и корекция

Гарантирането на точността и яснотата на медицинските документи е от решаващо значение. Ние задълбочено преглеждаме и редактираме съдържанието на предоставените от Вас материали, коригираме всички граматически грешки и подобряваме текста така, че да бъде разбран лесно и ефективно (осигуряваме по-добра четимост).  Нашата цел е да предоставим безупречни документи, които предават информацията ясно и професионално.

Транскрибиране

Точното транскрибиране е много важно за воденето на подробни записи на определени аспекти от клинични изпитвания, медицински изследвания и други.  Предлагаме транскрибиране на български и английски език и конвертиране на аудио и видео записи в прецизни писмени документи. Нашият екип гарантира, че всяка дума е точно транскрибирана, като така осигурява надеждни записи за бъдещи справки и анализи.

Субтитри и дублаж

Разбираме важността на ефективната комуникация със специалистите и пациентите. Нашите услуги за изготвяне на субтитри и дублаж на български и английски език гарантират, че Вашите аудиовизуални материали ще бъдат разбираеми за целевата Ви аудитория.

Изготвяне на презентации и постери

Визуалното представяне на сложна медицинска информация може да подобри нейното разбиране и запаметяване. Ние сме специализирани в изготвянето на професионални презентации и постери на български и английски език. Независимо дали презентацията е предназначена за конференция или за среща, нашият екип може да създаде добре оформени и информативни презентации, които ефективно предават Вашите идеи.

Предпечатна подготовка и печат

За да подпомогнем разпространението на Вашите документи, предлагаме услуги за предпечатна подготовка и печат. От заявления за регулаторни агенции до маркетингови материали, ние можем да осигурим професионално отпечатани документи, които отговарят на Вашите нужди.