Професионалистите в специализирания превод

Ако Ви е необходим превод от английски на български или от български на английски език в областта на медицината, фармацията, стоматологията, медицинските изделия, клиничните проучвания и всички други сфери на здравеопазването, най-добрият избор е да ползвате нашите услуги. ЗАЩО?

НИЕ СМЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Фокусът ни е изключително в сферата
на медицината и фармацията

НИЕ ПРЕВЕЖДАМЕ ЗА ВАС
точно и в срок

НИЕ СМЕ СЪВЕСТНИ
Отнасяме се отговорно
към клиентите и служителите си

За медицинските преводи е необходимо не само владеене на езика, но и добро познаване на материята. Затова в екипа ни освен висококвалифицирани преводачи със специализация и дългогодишен опит в медицината и фармацията активно участват лекари, което гарантира точността и достоверността на превода. Превеждаме терминологията така, че да е подходяща за различни целеви групи (медицински специалисти, пациенти, широката общественост).
Като част от нашия процес за осигуряване на качеството внимателно проверяваме всеки превод за пълнота, числа, мерни единици и други специфични детайли. Тази процедура е включена във всяка поръчка за превод, без да е необходимо допълнително заплащане.

Други важни характеристики

 • Ефективно управление на проектите
 • Специални процедури за работа с поверителна информация

Освен превод предлагаме широка гама от услуги, включително редактиране, корекция, писане на медицински текстове, транскрибиране и други.

За фармацевтични компании и ДИО

 • Превод от/на английски език на регулаторни документи, лекарствена информация, КХП и листовки за пациента, протоколи за клинични проучвания, клинични карти на пациента, формуляри за информирано съгласие, въпросници, скáли за оценка и всякакви други документи за клинични проучвания
 • Писане на медицински текстове (на български и английски език)
 • Редактиране (на български и английски език)
 • Транскрибиране (на български и английски език)
 • Субтитри и дублаж (на български и английски език)
 • Изготвяне на презентации и постери (на български и английски език)
 • Предпечатна подготовка и печат

(Прочетете повече)

За медицински специалисти, занимаващи се с научноизследователска дейност

 • Превод от/на английски език на текстове в областта на медицината, денталната медицина и фармацията, статии, публикации, автореферати, рецензии и др.
 • Писане на медицински текстове (на български и английски език) - статии, обзори, доклади, образователно съдържание с отстъпване на авторското право (като автор се посочва клиентът)
 • Редактиране на съдържание (на български и английски език)
 • Търсене в литературата
 • Изготвяне на презентации, електронни постери и конвенционални постери

(Прочетете повече)

За производители и вносители на медицински изделия и апаратура

 • Превод от/на английски език на сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитвания, инструкции за употреба, ръководства на потребителя, регулаторни документи, информация за медицински изделия, статии, публикации, уебсайтове и др.
 • Създаване на текстове за уебсайтове
 • Изготвяне на презентации (на български и английски език)
 • Предпечатна подготовка и печат

(Прочетете повече)

За лечебни заведения, лаборатории и други организации

 • Превод от/на английски език на научни медицински текстове и текстове, насочени към пациентите, регулаторни документи, съдържание за уебсайтове в областта на здравеопазването и др.
 • Писане на медицински текстове (на български и английски език), предназначени съответно за медицински специалисти или за широката общественост - образователно съдържание, текстове за уебсайтове - с отстъпване на авторското право (като автор се посочва клиентът)
 • Редактиране на съдържание и езиково редактиране (на български и английски език)
 • Изготвяне на презентации, инфографики и постери (на български и английски език)
 • Предпечатна подготовка и печат

(Прочетете повече)

За пациенти

Превод от/на английски език и испански език на:

 • Епикризи
 • Резултати от образни и лабораторни изследвания
 • Решения на ТЕЛК
 • Амбулаторни и болнични листове
 • Фактури и др.

(Прочетете повече)

За преводачески агенции

Нашето бизнес партньорство може да бъде от голяма полза за Вас. Ако се нуждаете от помощ за медицински и фармацевтични преводи, можем да Ви я предоставим така, че да е взаимноизгодно и за двете страни.

Приемаме своя ангажимент към качеството много сериозно. Освен съответствие с ISO 17100:2015 (стандарта за преводачески услуги) прилагаме собствени механизми, съобразени с конкретната ни област на специализация.

Управлението на бизнеса и работата Ви винаги се осъществяват по-лесно и гладко, когато имате доверен партньор, на когото можете да разчитате. Затова можете да се обърнете към нас.

При запитване от Ваша страна ще Ви изпратим оферта с цена и срок за изпълнение. Стриктно спазваме необходимите срокове и предварително договорения с клиента бюджет.

Потърсете нашата компетентна помощ. Изпратете ни запитване на имейл info@relena92.com. Ще Ви отговорим в рамките на няколко часа.