Професионалистите в специализирания превод

За фармацевтични компании и ДИО

 • Превод от/на английски език на регулаторни документи, лекарствена информация, КХП и листовки за пациента, протоколи за клинични проучвания, клинични карти на пациента, формуляри за информирано съгласие, въпросници, скáли за оценка и всякакви други документи за клинични проучвания
 • Писане на медицински текстове (на български и английски език)
 • Редактиране (на български и английски език)
 • Транскрибиране (на български и английски език)
 • Субтитри и дублаж (на български и английски език)
 • Изготвяне на презентации и постери (на български и английски език)
 • Предпечатна подготовка и печат

(Прочетете повече)

За медицински специалисти, занимаващи се с научноизследователска дейност

 • Превод от/на английски език на текстове в областта на медицината, денталната медицина и фармацията, статии, публикации, автореферати, рецензии и др.
 • Писане на медицински текстове (на български и английски език) - статии, обзори, доклади, образователно съдържание с отстъпване на авторското право (като автор се посочва клиентът)
 • Редактиране на съдържание (на български и английски език)
 • Търсене в литературата
 • Изготвяне на презентации, електронни постери и конвенционални постери

(Прочетете повече)

За производители и вносители на медицински изделия и апаратура

 • Превод от/на английски език на сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитвания, инструкции за употреба, ръководства на потребителя, регулаторни документи, информация за медицински изделия, статии, публикации, уебсайтове и др.
 • Създаване на текстове за уебсайтове
 • Изготвяне на презентации (на български и английски език)
 • Предпечатна подготовка и печат

(Прочетете повече)

За лечебни заведения, лаборатории и други организации

 • Превод от/на английски език на научни медицински текстове и текстове, насочени към пациентите, регулаторни документи, съдържание за уебсайтове в областта на здравеопазването и др.
 • Писане на медицински текстове (на български и английски език), предназначени съответно за медицински специалисти или за широката общественост - образователно съдържание, текстове за уебсайтове - с отстъпване на авторското право (като автор се посочва клиентът)
 • Редактиране на съдържание и езиково редактиране (на български и английски език)
 • Изготвяне на презентации, инфографики и постери (на български и английски език)
 • Предпечатна подготовка и печат

(Прочетете повече)

За пациенти

Превод от/на английски език и испански език на:

 • Епикризи
 • Резултати от образни и лабораторни изследвания
 • Решения на ТЕЛК
 • Амбулаторни и болнични листове
 • Фактури и др.

(Прочетете повече)

Други преводи

Превод от/на английски език и испански език на:

 • Документи
 • Договори
 • Общи текстове
 • Специализирани текстове

(Прочетете повече)

При запитване от Ваша страна ще Ви изпратим оферта с цена и срок за изпълнение. Стриктно спазваме необходимите срокове и предварително договорения с клиента бюджет.