Специализирани преводи от професионалисти

Ако са Ви необходими специализирани преводи от английски на български или от български на английски език в областта на медицината, фармацията, стоматологията, медицинските изделия, клиничните проучвания и всички други сфери на здравеопазването, най-добрият избор е да ползвате нашите услуги.                                                                                                                                                                                                                                              ЗАЩО?

НИЕ СМЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Фокусът ни е изключително в сферата
на медицината и фармацията

НИЕ ПРЕВЕЖДАМЕ ЗА ВАС
точно и в срок

НИЕ СМЕ СЪВЕСТНИ
Отнасяме се отговорно
към клиентите и служителите си

За медицинските преводи е необходимо не само владеене на езика, но и добро познаване на материята. Затова в екипа ни освен висококвалифицирани преводачи със специализация и дългогодишен опит в медицината и фармацията активно участват лекари, което гарантира точността и достоверността на превода. Превеждаме терминологията така, че да е подходяща за различни целеви групи (медицински специалисти, пациенти, широката общественост).
Като част от нашия процес за осигуряване на качеството внимателно проверяваме всеки превод за пълнота, числа, мерни единици и други специфични детайли. Тази процедура е включена във всяка поръчка за превод, без да е необходимо допълнително заплащане.

Други важни характеристики

 • Ефективно управление на проектите
 • Специални процедури за работа с поверителна информация

Освен превод предлагаме широка гама от езикови услуги, включително редактиране, корекция, писане на медицински текстове, транскрибиране, локализация на уебсайтове и други.

За компании от здравната и фармацевтичната индустрия и ДИО

 • Превод от/на английски език на регулаторни документи, оценка на здравни технологии, лекарствена информация, КХП и листовки за пациента, протоколи за клинични проучвания, клинични карти на пациента, формуляри за информирано съгласие, въпросници, скáли за оценка и всякакви други документи за клинични проучвания
 • Писане на медицински текстове (на български и английски език)
 • Редактиране (на български и английски език)
 • Транскрибиране (на български и английски език)
 • Субтитри и дублаж (на български и английски език)
 • Изготвяне на презентации и постери (на български и английски език)
 • Предпечатна подготовка и печат

(Прочетете повече)

За медицински специалисти, занимаващи се с научноизследователска дейност

 • Превод от/на английски език на текстове в областта на медицината, денталната медицина и фармацията, статии, публикации, автореферати, рецензии и др.
 • Писане на медицински текстове (на български и английски език) - статии, обзори, доклади, образователно съдържание с отстъпване на авторското право (като автор се посочва клиентът)
 • Редактиране на съдържание (на български и английски език)
 • Изготвяне на презентации, електронни постери и конвенционални постери

(Прочетете повече)

За производители и вносители на медицински изделия и апаратура

 • Превод от/на английски език на сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитвания, инструкции за употреба, ръководства на потребителя, регулаторни документи, информация за медицински изделия, статии, публикации, уебсайтове и др.
 • Създаване на текстове за уебсайтове
 • Изготвяне на презентации (на български и английски език)
 • Предпечатна подготовка и печат

(Прочетете повече)

За лечебни заведения, лаборатории и други организации

 • Превод от/на английски език на научни медицински текстове и текстове, насочени към пациентите, регулаторни документи, съдържание за уебсайтове в областта на здравеопазването и др.
 • Писане на медицински текстове (на български и английски език), предназначени съответно за медицински специалисти или за широката общественост - образователно съдържание, текстове за уебсайтове - с отстъпване на авторското право (като автор се посочва клиентът)
 • Редактиране на съдържание и езиково редактиране (на български и английски език)
 • Изготвяне на презентации, инфографики и постери (на български и английски език)
 • Предпечатна подготовка и печат

(Прочетете повече)

За пациенти

Превод от/на английски език и испански език на: 

 • Епикризи
 • Резултати от образни и лабораторни изследвания
 • Решения на ТЕЛК
 • Амбулаторни и болнични листове
 • Фактури и др.

Разбираме финансовата тежест на медицинските разходи за пациентите и техните семейства. Поради това се стремим да предлагаме нашите преводачески услуги на цени, по-ниски от тези на много други преводачески агенции. За да поддържаме обаче качество и точност, не сме в състояние да предложим цени, по-ниски от текущите. Ангажираме се да осигурим възможно най-достъпни цени.

(Прочетете повече)

За преводачески агенции

Партньорството с нас може да осигури значителни ползи за Вашата преводаческа агенция. Специализирани сме в медицинските и фармацевтичните преводи, фокусът ни е изключително в тази сфера и предлагаме нашия опит, за да Ви помогнем да предоставите висококачествени преводи на вашите клиенти. Нашето сътрудничество може да бъде взаимноизгодно.

Експертиза в медицинските и фармацевтичните преводи

Медицинските и фармацевтичните преводи изискват специализирани познания и прецизност. Нашият екип от опитни преводачи има богат опит в тези области, като гарантира точни и надеждни преводи на сложни медицински документи. Като си партнирате с нас, можете да използвате нашите специализирани умения, за да подобрите предлаганите от Вас услуги.

(Прочетете повече)

Приемаме своя ангажимент към качеството много сериозно. Освен съответствие със стандарта за преводачески услуги ISO 17100:2015 (https://bds-bg.org/bg/project/show/bds:proj:90404) прилагаме собствени механизми, съобразени с конкретната ни област на специализация.

Управлението на бизнеса и работата Ви винаги се осъществяват по-лесно и гладко, когато имате доверен партньор, на когото можете да разчитате. Затова можете да се обърнете към нас.

При запитване от Ваша страна ще Ви изпратим оферта с цена и срок за изпълнение. Стриктно спазваме необходимите срокове и предварително договорения с клиента бюджет.

Потърсете нашата компетентна помощ. Изпратете ни запитване на имейл info@relena92.com. Ще Ви отговорим в рамките на няколко часа.