Други преводи

Документи – официален превод от оторизиран преводач, с възможност за легализация при необходимост.

Имаме обширен опит в специализирани текстове в следните области: техника, природни науки, строителство на сгради, пътно и жп строителство. Стараем се най-усърдно да използваме точната терминология при превода. Поемаме само поръчки, които са от нашата компетентност.