За нас

Създадена през 2009 г. като агенция за преводи, фирма „Релена-92” ЕООД се специализира в областта на медицинските преводи и представянето на медицинска информация, благодарение на което успяхме да изградим специален отдел, който да е в помощ конкретно на фирми и специалисти в сферата на  здравеопазването.

Ръководител на отдела е д-р Мария Ферад. Лекар, завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, която същевременно притежава задълбочени познания в областта на лингвистиката. Това съчетание ѝ позволява успешно да ръководи и да предоставя услуги, свързани с превод на медицински текстове и създаване на медицинско съдържание, с качество, което трудно би било постигнато от човек без комбинация от знания в тези две сфери. Останалите специалисти, с които работим, притежават необходимите компетенции и прилагат нашите стандартни оперативни процедури. Прилагаме строга система за контрол на качеството.

Коректността, професионализмът и респектът към клиентите са фундаментът, върху който се гради нашата работа. Стремим се да сме максимално ефективни и да предложим на нашите клиенти оптимални решения.