Предлагани услуги

  • Превод от/на английски език на медицински текстове, регулаторни документи, документация за клинични проучвания, лекарствена информация, информация за медицински изделия, статии, публикации, автореферати, рецензии, сертификати, съдържание за уебсайтове в областта на здравеопазването, епикризи, решения и др.
  • Превод от/на английски език и испански език на документи, договори, общи и специализирани текстове
  • Писане на медицински текстове, предназначени съответно за медицински специалисти или за широката общественост - статии, обзори, доклади, образователно съдържание, текстове за уебсайтове, с отстъпване на авторското право (като автор се посочва клиентът).
  • Редактиране на съдържание, т. е. цялостно редактиране с цел да се подобри разбираемостта на текста, стилът и съдържанието му, както и да се гарантира, че текстът не съдържа граматически, правописни и фактически грешки.  Оптимизиране на структурата на изреченията и терминологията. Включва и необходимото форматиране.
  • Езиково редактиране - корекция на граматически, правописни и други често срещани грешки.
  • Търсене в литературата - проучване на съществуващите документи, отговори, основаващи се на доказателства, задълбочено проучване по дадена тема, изготвяне на списък от публикации - литературни източници, данни от най-новите научни изследвания, обобщение на резултати.
  • Транскрибиране (записване на устен текст в писмена форма) на български и английски език
  • Субтитри и дублаж
  • Изготвяне на презентации, електронни постери и конвенционални постери
  • Предпечатна подготовка и печат